Podpore Dežela Koroška


 • Pomoč v izrednih življenjskih razmerah

Ta pomoč se zagotavlja kot »izredna denarna socialna pomoč ljudem v izrednih življenjskih razmerah« v skladu s koroškim zakonom o izredni denarni socialni pomoči. Namenjena je zlasti priskrbi in ohranitvi stanovanja, vzpostavitvi ali zaščiti vira dohodka in premostitvi stiske. Nakazilo priznane enkratne denarne pomoči je praviloma vezano na namensko porabo. Do izredne denarne socialne pomoči nimate zakonske pravice.


Postopki za prošnjo in izplačilo so bili zaradi koronske krize poenostavljeni in preoblikovani tako, da so kar se da dostopni. Prošnjo lahko vložite po spletu. Zlasti starejši, ki morda nimajo dostopa do spleta, lahko prošnjo vložijo enostavno po telefonu.


Pokličite na svojo občino.


Prošnja za takojšnjo pomoč (obrazec za pomoč zaradi koronske krize) in več informacij: [naprej]


 • Pomoč in finančna podpora družinam v stiski

Referat za družine s to enkratno finančno podporo pomaga družinam, ki so se znašle v posebej težkem socialnem položaju ali izredni finančni stiski. Ta podpora je namenjena zlasti vzpostavitvi ali zaščiti vira dohodka in premostitvi stiske.


Informacije in vložitev prošnje: https://www.ktn.gv.at/Service/Formulare-und-Leistungen/GS-L811


 • Spletni družinski petki

Referat za družine omogoča družinam izmenjavo informacij in srečanja ob nizu predavanj »spletni družinski petki«. Vsak petek (ob 10. in 20. uri) izobraževalci staršev po spletu predavajo o vzgojnih in družinskih temah ter dajejo nasvete in napotke. Udeleženci lahko tudi sprašujejo in izmenjujejo mnenja. Ponudba je brezplačna.


Termini in teme so na voljo tukaj: https://www.ktn.gv.at/Themen-AZ/Details?thema=5&subthema=26&detail=1084


 • Brezplačna pomoč s koroško družinsko kartico

Koroška družinska kartica vsem šolarjem od 1. do 9. razreda v vseh koroških okrajih omogoča, da koristijo brezplačno učno pomoč. Upravičeni so do 20 brezplačnih ur učne pomoči pri predmetih matematika, nemščina in angleščina. Cilj programa učne pomoči, ki ga referat za mladino zagotavlja v sodelovanju s Koroškim centrom za izobraževanje in usposabljanje odraslih (Kärntner Volkshochschulen – VHS), je podpreti otroke z učnimi težavami, ne glede na dohodek staršev. Prijavite se lahko neposredno na spletni strani Koroškega centra za izobraževanje in usposabljanje odraslih: www.vhsktn.at ali na spletni strani https://www.kaerntnerfamilienkarte.at/news/eintrag/gratis-nachhilfe. Za koroško družinsko kartico, s katero so družine ves čas upravičene do popustov in akcij, lahko zaprosite na spletni strani: www.kaerntnerfamilienkarte.at/beantragen.


 • Spletni nakup bonov domačih podjetij

Dežela Koroška, družba za trženje turizma na Koroškem Kärnten Werbung ter Koroška gospodarska zbornica so koroško ponudbo bonov razširile s privlačnim svežnjem dopustovanj in prostočasnih dejavnosti. V ponudbi so hoteli, izleti in doživetja. Na spletni strani www.kaernten.at/gutscheine so na enem mestu na voljo skoraj vse koroške turistične regije, koroška kartica ugodnosti za dostop do športnih, prostočasnih in kulturnih dejavnosti (Kärnten Card ) in Koroška – dežela užitkov. Hotele, zasebna najemna stanovanja in turistične kmetije, ki prodajajo bone, lahko zdaj poiščete tudi na platformi www.daspackma.at Podjetja se lahko registrirajo na domači strani in ponudijo svoje bone za dopustovanje in doživetja.


 • Podpora koroškemu športu

Pododdelek za koordinacijo športa na Koroškem si prizadeva za kar najenostavnejše in praktične rešitve. ODPOVED, ODLOG IN SPREMEMBE financiranih projektov po e-pošti takoj sporočite na abt6.sport@ktn.gv.at Škoda na področju športa se načeloma lahko pokriva iz sklada za podporo nepridobitnim organizacijam (NPO-Fonds) zvezne vlade.


 • Podpora koroškim kulturnim delavcem in umetniškim ustvarjalcem

Tudi Oddelek 14 – umetnost in kultura si prizadeva za kar najenostavnejše in praktične rešitve. V skladu z napotki zvezne vlade opozarjamo na podporni sklad za socialno zavarovanje umetnikov (Künstler-Sozialversicherungsfonds (KSVF)), sklad za podporo neprofitnim organizacijam (NPO-Fonds) in možnosti organizacij za kolektivno upravljanje pravic (https://www.akm.at ) Glede vpliva koronske krize na financirane projekte načeloma velja: ODPOVED, ODLOG IN SPREMEMBE financiranih projektov po e-pošti takoj sporočite Oddelku 14 – umetnost in kultura na abt14.post@ktn.gv.at Podrobne informacije o možnostih podpore in prenos obrazca: [naprej]


 • Podpora turizmu

Na spletni strani https://touris.kaernten.at/ je na voljo turistični informacijski sistem Kärnten Werbung s koristnimi informacijami in prenosi za goste in podjetja. »Koroški načrt za okrevanje 2020« (https://touris.kaernten.at/recovery-plan.html) o skupaj izdelali Kärnten Werbung, Koroška gospodarska zbornica, Dežela Koroška in predstavniki več turističnih sektorjev. Vsebine se nenehno prilagajajo in dopolnjujejo.


 • Izredni režim deželnih dajatev

Dežela Koroška omogoča odlog plačila deželnih dajatev in se ob odlogu odpove obrestim. To zajema turistične in okoljske dajatve, načeloma je možen tudi odlog dajatve na motorna plovila. V vsakem primeru je treba vložiti prošnjo in v njej pojasniti, da posledice okužbe s koronavirusom in covida-19 prosilcu/-ki povzročajo težave z likvidnostjo in zato stisko. [prenos obrazca za prošnjo]


 • Nagrada za 24-urno oskrbo

Zaradi koronske krize se osebam v oskrbi na domu morda ne zagotavlja zadostna oskrba ali pa je sploh ni. Za izboljšanje nastalega položaja je bilo za vso Avstrijo sprejeto enkratno izplačilo nagrade za zaposlene v 24-urni oskrbi na domu, ki podaljšajo svojo izmeno. Dežela Koroška jih podpre z nagrado 500 evrov. Smernice in obrazec za prošnjo: https://www.ktn.gv.at/Themen-AZ/Details?thema=131&subthema=139&detail=588


 • Prevzem stroškov svetovanja

Da bi koroška podjetja lahko kar se da dobro koristila programe zvezne vlade, je stroške svetovanja prevzela družba za pomoč koroškim podjetjem KSG (100-odstotno hčerinsko podjetje KWF, koroškega sklada za spodbujanje gospodarstva). Zaradi velikega števila prošenj so načrtovana sredstva trenutno porabljena. Nadaljnje prošnje lahko kljub temu vložite, saj bodo ostale v evidenci: https://kwf.at/covidberatung/


 • Videoposnetki z nasveti za vso družino

Družine so v času korone pod še posebej velikim pritiskom. Da bi bile v svojem vsakdanu in pri vzgoji uspešne, jih je treba podpreti, okrepiti in spremljati. Referat za družino dežele Koroška zato tudi s spletnimi sporočili zagotavlja dragocene nasvete in napotke uveljavljenih koroških izobraževalcev staršev o različnih temah.

Videoposnetki z nasveti za vso družino so na voljo tukaj: https://www.ktn.gv.at/Themen-AZ/Details?thema=5&subthema=26&detail=1112


 • Letovanja s koroško družinsko kartico

Dežela Koroška s koroško družinsko kartico v poletnih in jesenskih počitnicah ponuja počitniške tabore ob jezerih ali v gorah po dostopnih cenah ter letovanja za otroke in mladino po znižanih cenah.

Več informacij: https://www.kaerntnerfamilienkarte.at/


 • Finančna podpora družinam za organizirano počitniško varstvo

Družine z nizkimi dohodki bodo tudi 2021 prejele finančno podporo za počitniško varstvo. Spletna prošnja se vloži do 31. oktobra. Znesek podpore je odvisen od dohodka in znaša največ 400 evrov na otroka. Prošnji je treba med drugim priložiti dokazilo o dohodku in račun za počitniški tabor ali teden/tedne počitniškega varstva.

Več na: https://www.ktn.gv.at/Service/Formulare-und-Leistungen/GS-L93[zurück]

Diese Webseite verwendet Cookies

Wir verwenden auf unserer Website eigene und Cookies von Drittanbietern, um unser Angebot für Sie nutzerfreundlicher zu gestalten. Indem Sie auf "akzeptieren" klicken, stimmen Sie dem Setzen von Cookies zu. In den Detail-Einstellungen und unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu den von uns eingesetzten Cookies. Die Auswahl Ihrer erteilten Zustimmung können Sie jederzeit ändern und widerrufen.

Notwendige Cookies: Diese Cookies sind für die Funktionalität dieser Website notwendig, da ohne diese eine fehlerfreie Darstellung und Bedienung nicht gewährleistet ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ
_l42cc_confirmed
_l42cc_statistics
_l42cc_marketing
_l42cc_preferences
www.coronainfo.ktn.gv.at Notwendig, um den Opt(in/out)-Status zu speichern 2 Jahre Cookie
websidprjpflegeanwaltschaft www.coronainfo.ktn.gv.at Notwendig, um die Inhalte der Seite anzuzeigen Beenden der Browsersitzung Session

Über Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Browser speichert, indem er diese auf Ihrem Rechner abgelegt. Gemäß der aktuellen Rechtsprechung dürfen wir eigene Cookies ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung setzen, wenn diese für den Betrieb unserer Website unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen, insbesondere von Drittanbietern, benötigen wir dagegen Ihre Erlaubnis. Unsere Website verwendet unterschiedliche Cookie-Kategorien, die durch uns oder Drittanbieter platziert werden.

Nicht qualifizierte Cookies
Diese Cookies befinden sich noch in der Klassifizierungsphase.

Präferenzen: Der Einsatz dieser Cookies ermöglicht uns die Informationen zu speichern, die Sie als Nutzer durch Ihr Surfverhalten definieren.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ
_RequestVerificationToken Zendesk Cookiebot Hilft, Cross-Site Request Forgery- (SCRF-) Angriffe zu verhindern. Session HTTP

Über Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die Benutzererfahrung effizienter zu gestalten. Laut Gesetz können wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser Seite unbedingt norwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis. Diese Seite verwendet unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies werden von Drittparteien plaziert, die auf unseren Seiten erscheinen.

Nicht qualifizierte Cookies sind Cookies, die wir gerade versuchen zu klassifizieren, zusammen mit Anbietern von individuellen Cookies.

Statistiken: Diese Cookies (ggf. von Drittanbietern) ermöglichen uns die statistische Auswertung der Website mittels Speicherung anonymisierter Informationen.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ
_ga Google Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. 2 Jahre HTTP
_gat Google Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken 1 Tag HTTP
_gid Google Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. 1 Tag HTTP

Über Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Browser speichert, indem er diese auf Ihrem Rechner abgelegt. Gemäß der aktuellen Rechtsprechung dürfen wir eigene Cookies ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung setzen, wenn diese für den Betrieb unserer Website unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen, insbesondere von Drittanbietern, benötigen wir dagegen Ihre Erlaubnis. Unsere Website verwendet unterschiedliche Cookie-Kategorien, die durch uns oder Drittanbieter platziert werden.

Nicht qualifizierte Cookies
Diese Cookies befinden sich noch in der Klassifizierungsphase.

Marketing: Diese Cookies werden von Drittanbietern verwendet, um Ihnen (auch auf externen Webseiten) personalisierte Werbung anzuzeigen.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ
_RequestVerificationToken Zendesk Cookiebot Hilft, Cross-Site Request Forgery- (SCRF-) Angriffe zu verhindern. Session HTTP

Über Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Browser speichert, indem er diese auf Ihrem Rechner abgelegt. Gemäß der aktuellen Rechtsprechung dürfen wir eigene Cookies ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung setzen, wenn diese für den Betrieb unserer Website unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen, insbesondere von Drittanbietern, benötigen wir dagegen Ihre Erlaubnis. Unsere Website verwendet unterschiedliche Cookie-Kategorien, die durch uns oder Drittanbieter platziert werden.

Nicht qualifizierte Cookies
Diese Cookies befinden sich noch in der Klassifizierungsphase.