Podpore dežele Koroške

Pomoč v posebnih življenjskih položajih (HIBL)


Ta podpora se ponuja kot »minimalna podpora za socialno varnost za ljudi v posebnih življenjskih razmerah« po koroškem Zakonu o zagotovitvi minimalne ravni socialne varnosti. Gre zlasti za pomoč pri priskrbi in ohranitvi stanovanja, za vzpostavitev ali zagotovitev gmotne življenjske osnove, za premostitev izrednih razmer v stiski. Odobrena enkratna denarna pomoč se praviloma nakaže v vnaprej določen namen. Zakonita pravica do podpore ne obstaja.

V zvezi s krizo zaradi koronavirusa so bili postopki obravnavanja prošenj in izplačevanja poenostavljeni in naj bi bili čim manj birokratski. Prošnje se lahko vložijo po spletu. Posebno za starejše, ki mogoče nimajo dostopa do spleta, obstaja nezapletena možnost vložitve prošnje po telefonu.

Prosimo, da se po telefonu obrnete neposredno na vsakokratno občino.

Prošja za takojšnjo pomoč (obrazec za krizo zaradi koronavirusa) in dodatne informacije: [naprej]


Pomoč in finančna podpora za družine v stiski


Družinam, ki so zašle v posebno težaven socialni položaj oz. v finančno stisko, pomaga referat za družine z enkratno denarno podporo. Podpora se odobri zlasti kot pomoč za vzpostavitev ali zagotovitev gmotne življenjske osnove in kot pomoč za premostitev izrednih razmer v stiski.


Informacije in vložitev prošenj: https://www.ktn.gv.at/Service/Formulare-und Leistungen/GS-L811


»Hitra pomoč« - varujemo vašega bolnega otroka


Dežela koroška je v novembru 2019 z AVS (Arbeitsvereinigung der Sozialhilfe Kärntens/Delovno združenje socialne pomoči Koroške) začela pilotni projekt »Hitra pomoč – varujemo vašega bolnega otroka«. Starši oz. samohranilke/samohranilci lahko koristijo ponudbo, če njihov otrok nepričakovano zboli in iz poklicnih ali izobraževalnih razlogov varstva otroka ne morejo prevzeti sami. V primeru suma obolenja oz. dejanskega obolenja za Covid-19 varstvo otroka ni možno.

»Hitra pomoč« – dežurna klicna številka: 0664 - 80 3275 701

Vse informacije: https://www.ktn.gv.at/Service/Formulare-und-Leistungen/GS-L83


Nakup kuponov domačih podjetij na spletu


Dežela Koroška, agencija za koroški turizem »Kärnten Werbung« in Koroška gospodarska zbornica so koroško ponudbo kuponov razširili na privlačen paket za počitnice in prosti čas – za hotele, izlete in doživetja. Na spletni strani www.kaernten.at/gutscheine so zastopane skoraj vse koroške turistične regije, „Kärnten Card“ in „Genussland Kärnten“. Tudi na platformi www.daspackma.at je od zdaj naprej možno poiskati hotele, zasebne stanodajalce ali turistične kmetije, ki prodajajo bone. Podjetja se lahko registrirajo na domači strani in tam ponudijo svoje bone za počitnice in doživetja.


Podpore za koroški šport


Pododdelek Koroška športna koordinacija se trudi za čim manj birokratske in čim bolj praktične rešitve.

ODPOVEDI, PRELOŽITVE, SPREMEMBE načrtovanih dejavnosti, za katere so bile izplačane javne podpore, je treba nemudoma sporočiti po e-pošti na abt6.sport@ktn.gv.at.

Finančna škoda v športu se načelno lahko krije preko zveznega Podpornega sklada za neprofitne organizacije.

Na Pododdelku Koroška športna koordinacija se lahko vlagajo prošnje za nadaljnje subvencije (za škodo, ki je ni mogoče kriti preko Podpornega sklada za neprofitne organizacije).


Podpora za koroške kulturne in umetniške ustvarjalce


Tudi Oddelek 14 – umetnost in kultura se trudi za čim manj birokratske in čim bolj praktične rešitve. V skladu z opozorilom države opozarjamo na podporni sklad Sklada socialnega zavarovanja umetnikov (KSVF) in možnosti družb za upravljanje avtorskih pravic https://www.akm.at. Poleg tega opozarjamo na Zvezni zakon o vzpostavitivi podpornega sklada za neprofitne organizacije:

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_I_49/BGBLA_2020_I_49.html

Glede na posledice krize zaradi koronavirusa za dotirane projekte načelno velja: ODPOVEDI, PRELOŽITVE, SPREMEMBE načrtovanih dejavnosti, za katere so bile izplačane javne podpore, je treba nemudoma sporočiti Oddelku 14 – umetnost in kultura po e-pošti na abt14.post@ktn.gv.at.

Podrobnejše informacije in prenos podatkovnega lista: [naprej]


Podpora za turizem


Na https://touris.kaernten.at najdete turistični informacijski sistem agencije Kärnten Werbung s koristnimi informacijami in datotekami za prenos za goste in obrate. »Recovery Plan Kärnten« https://touris.kaernten.at/recovery-plan.html se sestavlja v sodelovanju agencije Kärnten Werbung s Koroško gospodarsko zvezo, deželo Koroško ter posameznimi predstavniki turističnih segmentov. Vsebine se sproti prilagajajo in dopolnjujejo.


Posebne ureditve za deželne dajatve


Dežela Koroška nudi odlog plačila deželnih dajatev in se v primeru odloga plačila odpove obrestim. To zaobjema dajatev na turizem in dajatev za varstvo narave, načelno je možen tudi odlog plačila dajatve na motorne čolne. Vendar je treba v prošnji vsekakor podati izjavo, da vodijo posledice okužbe z virusom SARS-CoV-2 do težav glede plačilne sposobnosti, ki za prosilko oz. prosilca pomenijo stisko. [prenos obrazca prošnje]


Bonus za 24-urno oskrbo


Zaradi krize v zvezi s koronavirusom lahko prihaja do nezadostne oz. manjkajoče oskrbe oseb, oskrbovanih v domačem okolju. V namen ublažitve položaja je bilo sklenjeno vsedržavno izplačilo bonusa zaposlenim v 24-urni oskrbi, ki svojo izmeno podaljšajo. Dežela Koroška podpira negovalno osebje z bonusom v višini 500 evrov. Smernice in obrazec prošnje: https://www.ktn.gv.at/Themen-AZ/Details?thema=131&subthema=139&detail=588


Prevzem stroškov za svetovalne storitve v zvezi s COVID-19


V namen, da koroška podjetja lahko na najboljši možni način koristijo zvezne programe, je Koroška stabilizacijska družba KSG (100%-na hčerinska družba Koroškega sklada za pospeševanje gospodarstva KWF) prevzela stroške za svetovalne storitve. Zaradi velikega števila prošenj je načrtovani proračun trenutno porabljen. Kljub temu pa je možno vložiti nadaljnje prošnje, ki ostanejo v evidenci: https://kwf.at/covidberatung/


Podporni paket za koroške proizvajalce govejega in svinjskega mesa


Koroška deželna vlada je za proizvajalce govejega in svinjskega mesa v deželi pripravila podporni paket v višini 1,4 mio. evrov. Vložitev prošenj je možna od 5. novembra naprej. Podrobne smernice ukrepa ter obrazec prošnje najdete na spletni strani Koroške kmetijske zbornice, ki ji je bila poverjena izvedba tega podpornega ukrepa: https://ktn.lko.at/Diese Webseite verwendet Cookies

Wir verwenden auf unserer Website eigene und Cookies von Drittanbietern, um unser Angebot für Sie nutzerfreundlicher zu gestalten. Indem Sie auf "akzeptieren" klicken, stimmen Sie dem Setzen von Cookies zu. In den Detail-Einstellungen und unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu den von uns eingesetzten Cookies. Die Auswahl Ihrer erteilten Zustimmung können Sie jederzeit ändern und widerrufen.

Notwendige Cookies: Diese Cookies sind für die Funktionalität dieser Website notwendig, da ohne diese eine fehlerfreie Darstellung und Bedienung nicht gewährleistet ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ
_l42cc_confirmed
_l42cc_statistics
_l42cc_marketing
_l42cc_preferences
www.coronainfo.ktn.gv.at Notwendig, um den Opt(in/out)-Status zu speichern 2 Jahre Cookie
websidprjpflegeanwaltschaft www.coronainfo.ktn.gv.at Notwendig, um die Inhalte der Seite anzuzeigen Beenden der Browsersitzung Session

Über Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Browser speichert, indem er diese auf Ihrem Rechner abgelegt. Gemäß der aktuellen Rechtsprechung dürfen wir eigene Cookies ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung setzen, wenn diese für den Betrieb unserer Website unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen, insbesondere von Drittanbietern, benötigen wir dagegen Ihre Erlaubnis. Unsere Website verwendet unterschiedliche Cookie-Kategorien, die durch uns oder Drittanbieter platziert werden.

Nicht qualifizierte Cookies
Diese Cookies befinden sich noch in der Klassifizierungsphase.

Präferenzen: Der Einsatz dieser Cookies ermöglicht uns die Informationen zu speichern, die Sie als Nutzer durch Ihr Surfverhalten definieren.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ
_RequestVerificationToken Zendesk Cookiebot Hilft, Cross-Site Request Forgery- (SCRF-) Angriffe zu verhindern. Session HTTP

Über Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die Benutzererfahrung effizienter zu gestalten. Laut Gesetz können wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser Seite unbedingt norwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis. Diese Seite verwendet unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies werden von Drittparteien plaziert, die auf unseren Seiten erscheinen.

Nicht qualifizierte Cookies sind Cookies, die wir gerade versuchen zu klassifizieren, zusammen mit Anbietern von individuellen Cookies.

Statistiken: Diese Cookies (ggf. von Drittanbietern) ermöglichen uns die statistische Auswertung der Website mittels Speicherung anonymisierter Informationen.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ
_ga Google Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. 2 Jahre HTTP
_gat Google Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken 1 Tag HTTP
_gid Google Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. 1 Tag HTTP

Über Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Browser speichert, indem er diese auf Ihrem Rechner abgelegt. Gemäß der aktuellen Rechtsprechung dürfen wir eigene Cookies ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung setzen, wenn diese für den Betrieb unserer Website unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen, insbesondere von Drittanbietern, benötigen wir dagegen Ihre Erlaubnis. Unsere Website verwendet unterschiedliche Cookie-Kategorien, die durch uns oder Drittanbieter platziert werden.

Nicht qualifizierte Cookies
Diese Cookies befinden sich noch in der Klassifizierungsphase.

Marketing: Diese Cookies werden von Drittanbietern verwendet, um Ihnen (auch auf externen Webseiten) personalisierte Werbung anzuzeigen.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ
_RequestVerificationToken Zendesk Cookiebot Hilft, Cross-Site Request Forgery- (SCRF-) Angriffe zu verhindern. Session HTTP

Über Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Browser speichert, indem er diese auf Ihrem Rechner abgelegt. Gemäß der aktuellen Rechtsprechung dürfen wir eigene Cookies ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung setzen, wenn diese für den Betrieb unserer Website unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen, insbesondere von Drittanbietern, benötigen wir dagegen Ihre Erlaubnis. Unsere Website verwendet unterschiedliche Cookie-Kategorien, die durch uns oder Drittanbieter platziert werden.

Nicht qualifizierte Cookies
Diese Cookies befinden sich noch in der Klassifizierungsphase.